Vi bruser med fjørene: Åtte ungdommar spreier vengjene sine og inviterer deg med på flygetur inn i eit teaterlandskap av tekst og toner. 
Ei framsyning for deg som av og til drøymer om å kunne flakse høgt mot himlen og sjå ned på alt som hender her nede. Kan hende er du del av ein større flokk?

Regi, konsept og tekst: Anders Nordhammer
Tekstutvikling: Mette Karlsvik 
Regi: Marius Nøkleberg
Koreografi: Luanda Carneira Jacoel
Musikk: Gregor Riddell
Instruksjon: Morten Olaussen

Produsert av Den Mangfaldige Scenen

Framsyninga varer omlag 50 minutt
 

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813