Marble Surface

Grupper

Gullfebla
Beethoven på 123
Teater Rosenkrantz
Fuglar
Mozart på 123
molier2
eindag_preview
Fuglar
vår 2021

Teater Rosenkrantz

Teatergruppe med Jane Kelly som instruktør. Her opplever elevane eit kreativt og trygt kunstnarisk rom samane med profesjonelle kunstnariske vaksne. Gruppa fekk mange nye elevar hausten 2020 så fokuset no er å gi elevane ei innføring i grunnleggande skodespelarteknikk og kreativt scenisk arbeid.

Instruktørar:

Alder:

10–12

Dag og tid:

Tysdagar 17:00 – 18:30

Stad:

Lokala til Bondelagssamskipnaden

Ikaros

Teatergruppe med Kjetil Stavenes som instruktør. I år jobbar gruppa mykje med teaterteknikk og improvisasjon. Stortsett har dei ei framsyning i året.


Tidlegare produksjonar som «Gullfebla» og «11 år».

Instruktørar:

Alder:

9–14

Dag og tid:

Torsdagar 16:30 – 18:30

Stad:

Teatersalen i Nynorskens Hus

Rosa Panter Rommen AKS

ROSA Panter er ei kort visning som tar utgangspunkt i temamusikken til den berømte detektiven. To grupper med AKS-elever skal, gjennom dans og teater, vise arbeidet vi har gjort dette vårsemesteret.

Instruktørar:

Alder:

7–10

Dag og tid:

Onsdagar kl.14.00-16.00

Stad:

Rommen skule

Daggry

Teatergruppe med Jon Werede Hope som instruktør. Gruppa jobbar stortsett produksjonsorientert og set opp ei stor framsyning i året. I 2021 jobbar vi med stykket «Brumletrollet» skrive av Sarah Camille Osmundsen spesielt for denne gruppa.


Tidlegare produksjonar som «Byrjingsspel» og «Dustefjerten og den store sommarferieturen»

Instruktørar:

Alder:

14–18

Dag og tid:

Onsdagar 18:00 – 20:0

Stad:

Teatersalen i Nynorskens Hus