Jonis Josef

er stand-up-komikar og instruktør i stand-up. Han er kjent frå NRK, store stand- up-scenar i Noreg og internasjonalt og arbeider for tida med utvikling av framsyninga Svensk tilstand i samarbeid med Den mangfaldige scenen. Jonis er vakse opp i Skien og har familiebakgrunn frå Somalia.