top of page
Image-empty-state.png

Kjersti Alm Eriksen

Instruktør og sceneograf

er utdanna designer (om så ein kunstnarisk avart av faget) ved Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Via installasjonskunst og performance bevegde ho seg inn i scenekunsten, og avslutta våren 2019 ein master i teater med spesialisering i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dei siste åra har ho jobba med ulike scenekunstprosjekt (gjerne på stader ein ikkje vanlegvis ser dans eller teater), så vel som sjølvstendige billedkunstverk. Arbeidet drivast av ein nyfikne for objekt og stadar sine ibuande historier - og deira interaksjon med omverda.

bottom of page