top of page

Møllergata skole - Internasjonale veker

Her er eg!

Teatersalen var fylt til randen av barn og foreldre når heile Møllergata skole hadde si visning i Teatersalen under Internasjonale veker 6. mars 2013!

Barna hadde laga bileteutstilling av nye hovudplagg med kunstnar Kristine Fornes og dei viste fram malte selvportrett og veggavisar om deira eiga land som dei hadde laga med lærarane på skulen. Dei dansa norsk folkedans med instruktør Trine Merete Sjølyst og flamenco med Corinne Campos. Dei fekk og presentere eigne folkedrakter på catwalken og sang Sør-Amerikanske og norske folkeviser lært av Sonia Bustos og Trine Merete Sjølyst. Til saman utgjorde dette ein fantastisk framsyning kor "heile menneske" ble presentert gjennom klede, stemme, rørsle, rytme og samhandling!

siste nytt
ARKIV
bottom of page