top of page

Faust - Schumann på 123


Utdrag av Faust av Göthe omdikta av Jon Fosse

Med Gjertrud Jynge og ungdom frå Den Mangfaldige Scenen

På minifestivalen Schumann 123 på Nynorskens hus

Regi Kai Johnsen

for meir informasjon og billettar sjå Nynorskens hus

siste nytt
ARKIV
bottom of page