Faust - Schumann på 123


Utdrag av Faust av Göthe omdikta av Jon Fosse

Med Gjertrud Jynge og ungdom frå Den Mangfaldige Scenen

På minifestivalen Schumann 123 på Nynorskens hus

Regi Kai Johnsen

for meir informasjon og billettar sjå Nynorskens hus

siste nytt
ARKIV

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813