top of page

Mozart på 123


10 barn i alderen 10-12 år skal opne det storslagne ballet under minifestivalen Mozart på 123 som arrangerast av Engegårdkvartetten og Nynorskens hus. Under leiing av Erlend Samnøen iscenesettast eit møte med Mozart sin rørsle og musikk framført av Den mangfaldige scenen og Oslo Camerata.

På ballet møter du i tillegg dansemeister Vegar Vårdal, Blåne, Songlaget i BUL, Leikarringen, Nordberg strykeorkester med Leiketøysymfonien, Storbygard mfl

Under leiing av Vegar Vårdal, Erlend Samnøen, Morten Esepland, Liv Hege Skagestad, Arvid Engegård, Bjørn Kåre Odde, Liv Ulvik

for meir info sjå mozartpå123

siste nytt
ARKIV
bottom of page