top of page

Sound/Words/Bodies

Texture and movement og Den Mangfaldige Scenen presenterer Sound/Words/Bodies 9. mars kl 11.00 og 11. mars kl 17.00 i Nynorskens hus. 9. mars er særleg retta mot ungdom og moglege samarbeidsparter og er ein pilot med sikte på Den kulturelle skulesekken. 11. mars er open for alle. Framsyninga tek utgangspunkt i kommunikasjon og korleis ein nokre gonger kjenner seg fanga fordi ein ikkje klarer å kommunisere det ein har inni seg – dette kan vere spesielt frustrerande for ungdom som er i ein periode der det er ekstra viktig å bli høyrt og forstått.

Forestillingen tar utgangspunktet i kommunikasjon mellom mennesket, og hvordan minner og opplevelser påvirker oss som individer og en del av en felles gruppe. Hvert menneske har inn i seg selv noen frustrerende opplevelser som er vanskelig for å løse, som et ”mareritt”. I hverdags liv blir mennesket noen ganger fanget av det å ikke kunne kommunisere det som man har inn i seg, spesielt ungdom som finnes i en periode hvor det å bli hørt er viktig for utvikling.

Men hvordan kommunisere uten språk eller hvordan starte å kommunisere?

Vi tar utgangspunktet i tanken av musiker Tony Oxley som sier at ”Music starts from the silence”, og vi vil vise at kommunikasjon trenger også stillhet.

Vi vil fortelle med kroppen hva vi kan huske fra vår ungdomstid når det gjelder lyder, ord og gester, hvordan vi har kommunisert og hvorfor kroppene våre kan huske dette. Vi skal bruke mikrofon og musikk instrumenter som en del av rekvisitter.

Dette er eit

Utøvere: Edwin Cabascango, Migle Praniauskaite, Miriam Troøyen, Paulius Prievelis

Koreograf: Edwin Cabascango

Musikk: Safaa Al- Saadi

Varighet: 35min

siste nytt
ARKIV
bottom of page