siste nytt

kategori
Arkiv

Stafetten på Scenekunst.no

Personar med tilknyting til Den mangfaldige scenen var med i ein stafett på scenekunst.no rundt årsskriftet 2012/2013. Innlegg frå kan Hannah Helseth kan du lese her Innlegget frå Camara Joof kan du lese her Innlegg frå Morten Krogh kan du lese her

Den mangfaldige scenen AS stifta

4. september vart Den mangfaldige scenen AS stifta. Dette skjedde under ein liten sermoni på scena i Teatersalen til Bondeungdomslaget i Oslo (BUL). Dei tre stiftarane og aksjonærane er BUL, Det Norske Teatret og Noregs Ungdomslag. Aktiviteten vil halde fram som før, men selskapsstiftinga vil skape grunnlag for vidareutvikling av tilbodet til barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. Sjå også artikkelen i Aftenposten her.

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813