Bø og bæ

11.11.2017
07.12.2017
13.12.2017

Det Norske Teatret
Tøyen skole
Rommen skule

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813