Bli med!

Har du lyst til å uttrykke deg på ei scene, og lære å skape teater?

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813