top of page

Camara Joof

kom inn i Den mangfaldige scenen i 2008 og har sidan då vore skodespelar, instruktør, foredragshaldar og kunstnarleg rådgjevar i leiinga av DMS. Ho har dei seinare åra utvikla ny dramatikk og hausta stor suksess med framsyninga Pavlovs tispe. Camara er vakse opp i Sandefjord, har familiebakgrunn frå Gambia og Mosjøen og bur no i København, Stockholm og Oslo.

bottom of page