top of page

Liv Hege Skagestad

er kunstnarleg leiar av Den mangfaldige scenen og Nynorskens hus i Bondeungdomslaget i Oslo. Ho har hatt fleire leiande stillingar i statleg kultur- og miljøforvaltning i perioden 1992–2012, mellom anna innan kulturarv og kulturelt mangfald. Ho var initiativtakar til Den mangfaldige scenen og har sidan 2008 stått for oppbygginga av teateret og sidan 2013 av Nynorskens hus. Ho har vore arrangør og regissør for ei rekkje oppsettingar og utviklingsprosjekt. Liv Hege er utdanna sivilegingeniør og innan teater og har vakse opp på Romerike Folkehøgskole. Familiebakgrunn frå Sørlandet, Krødsherad, Stavanger, Voss og Tyskland

bottom of page