top of page

Den internasjonale Fossefestivalen 2019

06.09.2019 – 15.09.2019

Det Norske Teatret, Nynorskens hus

ei nyskriving av Fanitullen med Jeaninne Lukusa, Ida Christensen og Vegar Vårdal,
bottom of page