top of page

Skogen den grøne

26.09.2018

Nynorskens hus

og eit preludium – ei iscenesetting med 9 barn og Oslo Camerata med utgangspunkt i søskena i Mozart sitt liv og ein sakte versjon av Adagio-opninga av strykekvartett i C-dur.
bottom of page