Skogen den grøne

26.09.2018

Nynorskens hus

og eit preludium – ei iscenesetting med 9 barn og Oslo Camerata med utgangspunkt i søskena i Mozart sitt liv og ein sakte versjon av Adagio-opninga av strykekvartett i C-dur.

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813