top of page

Ungdom

16-26år

Lilla123

Parabola Gruppe

Mandag, torsdag og laurdag

Grund prinsipp og komposisjon for bevegelse, danse og teater.

 

Intruktør: Edwin Cabascango

Min drøm

Ungdommar skal igjennom ei reise mellom draumen og realiteten.

Alle ønskjer seg betre framtid. Men kva med utfordringar?

Sosiale medium og læreprosessar er motsetningar av kvarandre.

Stykket tilarbeider kven som mista rolla i den prosessen og ikkje minst kven som bestemmer over framtidas draumar.

 

Intruktør: Shwan Wahed, Edwin Cabascango

Minutt til solnedgang

16-28 år

Verdas fyrste tolking av av Jon Fosse si nye bok Septologien I–II Det andre namnet.

Framsyninga er ei fysiske tolking av Septologien I–II Det andre namnet, på eit vis der ingen er hovudpersonar, men heller små brikker som til saman fortel om menneskeleg relasjon. Som fortel om kva konsekvensar det har når to sjeler møtest. Korleis ein fysisk kropp kan reagere på det å sjå, møte og røre ein annan kropp.

Utøvarar: 

Dansarar: Luana Battisteli, Eline Olsen, Dagmara Maslowska, Synne Erichsen

Skodespelar: Emil Rodrigo Jørgensen

Musikar: Joel Ring

Koreograf: Edwin A. Cabascango

Kor: Songlaget i BUL med urframføring av Auge i vind, tekst: Jon Fosse, komposisjon: Liv Ulvik, dirigent: Mari Tveito

Framsyninga varer i 35 minutt

Produsert av Den mangfaldige scenen i samarbeid med Texture and Movement

Premiere 15. september 2019

 

Regi: Edwin Cabascango

Please reload

bottom of page