top of page

Sarah Camille

er poet, songar og forteljar. Ho er busett i Oslo med røter frå Martinique på mors side og Stavanger på fars side. I 2011 merka ho seg som slampoet og fekk tittelen Noregsmeister i slampoesi og har vore med i ei rekkje poesifestivalar i Sverige, Frankrike, Cuba og Kina. Ho starta sitt sceniske arbeid i Den mangfaldige scenen i 2008 og har utviklet sitt eige uttrykk der musikk, poesi, forteljing og språk møtest. Ho har vore instruktør i DMS sidan 2011. Ho har mellom anna gjort prosjekt med Oslo filharmonien, Fortellerfestivalen, Oslo world music festival, Det Norske teatret, Litteraturhuset og Det Norske jentekor. I tillegg til å jobbe som utøvar held ho fleire skrivekurs og verkstader for ulike grupper, som ungdomsklubbar, asylmottak, teatergrupper og andre kulturtiltak. Sarah har vore instruktør i Den mangfaldige scenen sidan 2013. Ho har studert munnleg forteljing ved Høgskolen i Oslo og skrivekunst og litteraturformidling ved NBI

bottom of page