FESTIVAL

18.–22. november 2022

Hipp o hoy! Her er det gratis festival! Kom kom for ei oppleving du neppe vil gløyme!

For barn, ungdom og vaksne

kva skjer
quotation

Den mangfaldige scenen er et sted man får vokse opp - jeg har vært der i ti år, med mulighet for å starte som barn og så som ungdom få være instruktør, og til slutt profesjonell utøver. Og hvor viktig – i den flate strukturen – det har vært at DMS har tatt inn unge mennesker som får definere teatret selv, i samarbeid med mentorer. Det skaper relevant og aktuell kunst for unge, av unge.

Camara Joof

quotation

Min personlige erfaring fra DMS er å få opplevelsen av å bli sett som ungdom, og få mulighet til å utvikle mitt egne nye upolerte uttrykk i trygge rammer. Å være en del av en gruppe og samtidig være en egen stemme. Å få jobbe med ulike instruktører fra ulike felt. 

 

Som instruktør får jeg jobbe i et miljø som har stort rom for å være impulsiv, jobbe på tvers av sjangre, være søkende og åpen for forandringer i arbeidet - noe som er veldig givende.

Sarah Camille