Den mangfaldige scenen AS stifta

4. september vart Den mangfaldige scenen AS stifta. Dette skjedde under ein liten sermoni på scena i Teatersalen til Bondeungdomslaget i Oslo (BUL). Dei tre stiftarane og aksjonærane er BUL, Det Norske Teatret og Noregs Ungdomslag.

Aktiviteten vil halde fram som før, men selskapsstiftinga vil skape grunnlag for vidareutvikling av tilbodet til barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.

Sjå også artikkelen i Aftenposten her.

siste nytt
ARKIV

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813