siste nytt

kategori
Arkiv

Sound/Words/Bodies

Texture and movement og Den Mangfaldige Scenen presenterer Sound/Words/Bodies 9. mars kl 11.00 og 11. mars kl 17.00 i Nynorskens hus. 9. mars er særleg retta mot ungdom og moglege samarbeidsparter og er ein pilot med sikte på Den kulturelle skulesekken. 11. mars er open for alle. Framsyninga tek utgangspunkt i kommunikasjon og korleis ein nokre gonger kjenner seg fanga fordi ein ikkje klarer å kommunisere det ein har inni seg – dette kan vere spesielt frustrerande for ungdom som er i ein periode der det er ekstra viktig å bli høyrt og forstått. Forestillingen tar utgangspunktet i kommunikasjon mellom mennesket, og hvordan minner og opplevelser påvirker oss som individer og en del av en fell

LILLA av Jon Fosse

Den mangfaldige scenen presenterer "Lilla", av Jon Fosse I eit lite øvingslokale, kaldt, mørkt og utan vindauge, har fire gutar stabla på beina ein draum om at noko stort skal hende. No har dei spela så lenge at spelejobbar og fans endeleg ser ut til å vere innafor rekkevidde, men så ein dag kjem det uventa besøk... Det som såg ut til å vere det beste i livet, blir med eitt det verste.... I rollene: Guten: Michael Rajaji Jenta: Ane Ranes Trommeslagaren: Jacob Nasseri Bassisten: Henrik Smedal Olsen Vokalisten: William Roberts Regi: Anders Nordhammer Regiassistent: Marianne Ek Hagen Premiere: 2.. mars klokka 19.00 Framsyninga skal på turne til utvalte skuler

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813