siste nytt

kategori
Arkiv

11 år

Framsyninga hausta sterke kritikkar og skal bli spelt på nytt våren 2018. Ei historie om kjærleik, einsemd og forskyving av ansvar. Ein ung lærar opplever at ein av elevane, ei elleve år gamal jente, blir utsett for ei skjebnesvanger hending. No skal læraren møte foreldra og rektoren ved skolen. I veska har ho noko ho har gløymd å fortelje om. Det handlar om kvardagen; dei dagane det er flest av. Vi er i skolegarden og situasjonen er velkjent for dei fleste. Eitt av barna ved skolen har lenge følt seg utestengt. No blir kvardagen hennar sakte nøsta opp. Kven har skulda for den fatale handlinga til elleveåringen? Kan ein peike i ei retning, kan ein legge skulda på ein person eller instans? Mo

Venteværelse

25.03.2017 Deichmanske bibliotek Majorstuen Venteværelse er ei audiovisuell utstilling som tematiserer oppvekst med ein nær familiemedlem i fengsel. Prosjektleiar og initiativtakar er Camara Joof. Joof har sjølv vakse opp med ein far i fengsel, og initierte prosjektet med ønskje om å bidra til å avstigmatisere denne typen oppvekst. Seks deltakarar, tre frå Noreg og tre frå Danmark, alle i tjueåra og oppvaksne med ein nær familiemedlem i fengsel, har i samarbeid med Joof og seks kunstnarar laga kvart sitt verk som på forskjellige vis formidlar deira oppleving av fengselssystemet og korleis det er å sitje på utsida. Verk av Caroline, Lisbeth, Mille, Lui, Ida og Albert. Kunstnariske mentorar: S

FUGLAR

Fuglar er eit møte mellom 12 utøvarar; store, små og midtimellom. Dei har flokka seg for å saman finne ut kor mykje ein eigentleg treng å lære før ein kan flyge. Når er vengjene store nok, og flyg ein friast åleine, eller i lag med andre? Den mangfaldige scenen: Alba, Anisha, Emine, Fromza, Hector, Hermine, Herman, Life, Melina og Vetle Skodespelar og tekstkonsulent: Morten Espeland Musikk: Sidiki Camara Pedagog og regiassistent: Marius Nøkleberg Koreografi og regi: Erlend Samnøen Idè og regi: Anders Nordhammer Tekstar utvikla av dei som er med, samt tekstar av Jon Fosse, Ruth Lillegraven, Helge Torvund og Anders Nordhammer. Produsert av Den mangfaldige scenen ved Liv Hege Skagestad. «Fosse

Pavlovs tispe på Stadsteatren

Camara Joof har saman med regissør Kai Johnsen utvikla ei framsyning som handlar om hendingar i Camaras eige liv, der ho har kome til kort eller gptt for langt. Ei morsom å seriøs framsyning om utanforskapets konsekvensar. Framsyninga er ei personleg reise gjennom eit kulturelt vegkryss, frå ungdomstid i Sandefjord, via Oslo ut i verda og tilbake igjen. Tekstane handlar mellon anna om kva for blikk vi ser hvarandre med, om språk og makt og om korleis verda formar identiteten vår. Korleis navigerer ei ung, farga, biseksuell norsk kvinne seg i dagens samfunn? Joof skal har siden 2016 spelt 184 framsyningar på vidaregåande skuler gjennom Den kulturelle skulesekken, og i Norden. Hausten 2017 er

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813