top of page

Gullfebla


Kai Johnsen

Regissør, professor

Teglverksgata 7 A

0553 Oslo

Tel: 00 47 92 04 54 24

E-post: kaijohnsen1@gmail.com

Trondheim den 2. desember 2018

Til rette vedkommende:

Undertegnende, regissør, dramaturg og professor i regi ved Teaterhøgskolen/Kunsthøgskolen i Oslo, har gjennom mer enn 10 år engasjert seg, på en rekke nivåer, i det helt spesielt viktige arbeidet som pågår ved og på Den Mangfaldige Scenen i Oslo.

Prosjektet er unikt i sin evne og vilje til å skape miljø, samarbeid og kunstneriske uttrykk i arbeid med scenekunst, for og med unge, med fokus på et tverrkulturelt perspektiv.

Når prosjektet fremheves spesielt i den nylig publiserte Kulturmeldingen Kulturens Kraft (Meld.St.8, 2018/2019) sier dette noe om arbeidets gjennomslagskraft og betydning.

Forestillingen «Gullfebla» demonstrerer til fulle relevansen i dette arbeidet. Den tematiserer de norske folkeeventyrene i seg selv, med Asbjørnsen & Moes innsamlingsarbeid som rammefortelling. I forestillingen møter vi tre av disse eventyrene gestaltet og fortolket av ungdommer – iscenesatt og tilrettelagt av fremstående representanter for det profesjonelle norske scenekunstfeltet. Forestillingen klarer på bemerkelsesverdig vis å forene unge menneskers lekende, overstrømmende og fascinerende sceniske skaperkraft – med svært oppdaterte samtidsteatrale uttrykk. Forestillingen rommer et møte mellom noe organisk og levende, og noe presist og velartikulert. Den representerer også en tematisering av teaterrommet som arena og mulighetsrom både historisk og nåtidig på en frapperende og elegant måte. Forestillingen rommer et konsept og en gjennomføring som peker mot svært gyldige kunstneriske uttrykksformer i behandling av viktig kulturhistorisk materiale på nye måter.

For ytterligere informasjon/perspektivering av overstående, vennligst kontakt undertegnende.

Med vennlig hilsen:

Kai Johnsen

siste nytt
ARKIV
bottom of page