siste nytt

kategori
Arkiv

Ein dag i Nynorskens hus

Hafeeza, Zana, Bethine, Anna, Hermine, Emine, Manan, Marius Nøkleberg, Morten Espeland, Anders Nordhammer, Sara Camille, Greg Riddle møttest i 3 mnd 2-3 gonger i veka og utvikla framsyninga "Ein dag i Nynorskens hus" Dette var ei vandring i sceneiske uttrykk, i dei uttrykka som blei skapt når instruktørane møtte barnas uttrykk og gjennom alle romma i Nynorskens hus. Barna utvikla slam poesi, tok i bruk tekstar av Jon Fosse, komponerte musikk, jobba med fysiske uttrykk. Regissør, dramaturg, skribent og professor ved KHIO Kai Johnsen såg framsyninga og uttalte "Forestillingen var en nøye planlagt form for ”stasjonsdrama” i Teatersalen og omkringliggende rom, ganger, garderober etc. (…) Foresti

Skandinavisk Somalisk Scene

Den mangfaldige scenen har nå inngått et samarbeid med Global Stories og Amal Aden om å invitere 5 unge menneske med Somalisk bakgrunn til å skrive tekstar. 2 av tekstane utvikla av Ahmed og Huda skal no vere med på festival i København saman med 2 tekstar frå Danmark og 2 frå Sverige. Bakgrunn: "Våren 2015 arrangerte den danske produksjonsplattformen Global Stories et workshopforløp for syv unge dansk-somaliere i København under navnet Danish Somali Storytelling Academy. Deltagerne var i aldersgruppen 19-31 år. Forløpet besto av en intensiv skriveworkshop helgen 6. – 8. Mars, etterfulgt av at hver deltager fikk individuell oppfølging av en dramaturg. De unge utviklet sceniske tekster og det

Faust - Schumann på 123

Utdrag av Faust av Göthe omdikta av Jon Fosse Med Gjertrud Jynge og ungdom frå Den Mangfaldige Scenen På minifestivalen Schumann 123 på Nynorskens hus Regi Kai Johnsen for meir informasjon og billettar sjå Nynorskens hus

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813