top of page

Peer Gynt - til nynorsk ved Jon Fosse

Den mangfaldige scenen barne- og ungdomsteater presenterer utdrag frå Peer Gynt.

Våren 2019 prøver DMS ut scenar frå Peer Gynt i Jon Fosse si omsetting. I rolla er ungdom frå 10 til 18 år. Dette er eit svært interessant møte og vi har kome fram til at ein av hovudsatsingane for 2020 blir å setje opp Peer Gynt med ungdom i alle rollene, for ungdom.

Framsyninga tek utgangspunkt i korleis ungdom i dag speglar seg i Peer Gynt. Gjennom tekst, rørsle, musikk, visuelle uttrykk vil vi få fram eit leikande og undersøkjande møte med dette store eposet og spørsmål kring kven vi er, korleis blir identitetar blir danna.

Kom til Nynorskens hus for å få med deg utdrag frå stykke 7. april kl. 17.00.

Gratis

siste nytt
ARKIV
bottom of page