top of page

Opning av Jakob Sande-senter for forteljekunst


Den Mangfaldige Scenen har som mål å bidra til å skape mangfald i forteljingane og aktørane i norsk scenekunst. Vi er utruleg stolte over våre samarbeidspartnarar ved Jakob Sande-senteret i Fjaler som har fått videreført støtte på statsbudsjettet. Dette gjer det mogleg for dei å halde fram det viktige arbeidet med å få fram mangfald av forteljingar. Saman skapte vi blant anna Fabel, eit ungdomsteater som gir lokale born og ungdom eit tilbod innan teater av høg kvalitet. Saman med Torkil Sandsund og eit vibrerande kreativt lag set ungdommane no opp Flogenes Meister og jobbe mot teateret si første premiere i slutten av mars.


Comments


siste nytt
ARKIV
bottom of page