top of page

Skandinavisk Somalisk Scene

Den mangfaldige scenen har nå inngått et samarbeid med Global Stories og Amal Aden om å invitere 5 unge menneske med Somalisk bakgrunn til å skrive tekstar.

2 av tekstane utvikla av Ahmed og Huda skal no vere med på festival i København saman med 2 tekstar frå Danmark og 2 frå Sverige.

Bakgrunn:

"Våren 2015 arrangerte den danske produksjonsplattformen Global Stories et workshopforløp for syv unge dansk-somaliere i København under navnet Danish Somali Storytelling Academy. Deltagerne var i aldersgruppen 19-31 år. Forløpet besto av en intensiv skriveworkshop helgen 6. – 8. Mars, etterfulgt av at hver deltager fikk individuell oppfølging av en dramaturg. De unge utviklet sceniske tekster og det ble avsluttet med en ”Reading med musikk” på Københavns Musikteater den 20. Juni 2015, fremført to ganger.

Bakgrunnen for workshopen var en rekke rapporter skrevet for Open Society Foundation som tar for seg forholdene for den somaliske diasporaen i 7 forskjellige europeiske storbyer. Noen av OSF sine funn var at den somaliske diasporaen i stor grad fortsatt er en stigmatisert og underrepresentert gruppe i de europeiske landene, til tross for at de er en av de største minoritetsgruppene. Når man ser til det nordiske scenekunstlandskapet er somalierne en tilnærmet usynlig minoritet både på og bak scenen.

Ambisjonen er å styrke de unges evne til å få deres stemme hørt, også innenfor kunsten. Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av kunstneriske uttrykk i det skandinaviske-somaliske lokalsamfunnet, og trekke fokuset tilbake på en av de sterkeste delene av den somaliske kulturarven, historiefortellingen. For å kunne gjøre dypdykk i dette hyret vi inn internasjonalt anerkjente somaliske forfattere og historiefortellere, Amal Aden fra Norge og Abdi Phenomenal fra USA, for å veilede de unge sammen med de danske dramaturger og instruktører. Dette var også avgjørende for workshopens suksess i å få de unge til å få en sterkere selvfølelse, og for å kunne legge grunnlaget for en reell samtale om identitet. Arbeidet vil resultere i tekster som tar for seg somalisk historie, kjønnsperspektiv, kropp, oppvekst og utenforskap. Tekstene rommet perspektiver og historier som vi ikke ofte får tilgang til på andre scener. Workshopen er støttet av Nordisk kulturfond."

siste nytt
ARKIV
bottom of page