siste nytt

kategori
Arkiv

Noko frå Noreg 9. oktober

Den mangfaldige scenen deltek på seminaret Noko frå Noreg 9. oktober Folkedrakter og bunader representerer store verdiar. I desse levande drakttradisjonane finst kunnskap om kultur, handverk og estetiske uttrykk. Her er kjelder for ny design. Vi spør om forståinga og bruken av eigen kulturarv i ei ung og veksande norsk motenæring kan gje konkurransefortrinn i ei verd der eigenart og særpreg er blitt ettertrakta verdiar. Kan det skapast nye utrykk gjennom å skape innsikt i kulturarv og korleis dette er med på å prege den norske identiteten i det 21. hundreåret? Gjennom foredrag, kunstnarlege og handverksmessige uttrykk, og debatt set seminaret Noko frå Noreg desse verdiane på dagsordenen. Med

Den mangfaldige scenen

Barne- og ungdomsteater

Leiar Liv Hege Skagestad: 480 99 709

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo

©2017 DEN MANGFALDIGE SCENEN AS. ORGNR. 912583813